Hva er amatør radio?

En radioamatør er en privatperson med interess for radiokommunikasjon å gjøre, og har gått opp til lisensprøve og fått lisens. Hobbyen er så stor at det ville ta flere sider å fortelle hva en kan gjøre. Kan liste opp noe av tingene vi radioamatører driver med:

- Talekommunikasjon (voice)
- Morse (CW)
- Digital kommunikasjon
- Bygging og modifisering av utstyr
- Bygging og eksprimentering med antenner
- DX-jakt (komme i kontakt med flest mulig fjerne land)
- Contest (komme i kontakt med flest mulig på en avsatt tid)

Som radioamatører har vi tillatelse til å gjøre veldi mye, vi har avsatte frekvensområder helt fra 135,7 kHz og helt opp til 250 GHz. På frekvenser under 30 MHz, det som kalles HF, kan vi under gode forhold få kontakt med hele verden! Innenfor disse båndene har vi stor frihet, og kan gjøre mye så lenge vi holder oss innenfor lovlig effekt og båndbredde. NRRL har utarbeidet båndplaner for alle bånd som vi bør forholde oss til.

For å bli radioamatør må en avlegge prøve. Før jeg tok lisensen var det krav om å kunne sende morse (CW) men dette er det nå slutt på, noe som åpner for at det er mye enklere å ta lisensen. Med litt studering er det absolutt ikke vanskelig å ta denne prøven.

Forskriften for radioamatører kan du se her.

 

Design by HandsomeWeb